Framtidens Kulturkonsumtion

Digitala museibesök, VR-konserter och AI-producerad film. Hur kultur produceras och konsumeras förändras i ett allt högre tempo.

För att följa svenskarnas syn på framtidens kulturkonsumtion har vi genomfört en riksomfattande attitydundersökning.