Insight Intelligence

Insight Intelligence är en kommunikationsbyrå som hjälper företag och organisationer med omvärldsanalys genom olika typer av marknadsundersökningar och rapporter

En undersökningsbaserad kommunikationsbyrå

Insight Intelligence är en kommunikatonsbyrå som arbetar med olika typer av undersökningar som redskap för att hjälpa företag till nya insikter om sin omvärld och att använda denna information för att effektivt nå ut med sitt budskap.

Tillsammans med vårt systerföretag, PR byrån StrandbergHaage har vi lång erfrenhet av strategisk kommunikation och arbetar med såväl statliga myndighter som företag och organisaioner.

Vi har kontor i centrala Stockholm. Kom görna förbi om ni vill diskutera ett möjligt samarbete eller bara säga hej.

Omvärldsanalys och kommunikation

Världen förändras konstant i ett myller av attityder, trender och åsikter.

Utmaningen för företag och organisationer är att fånga förändringens olika färger i en tavla vars motiv skapar en större förståelse för omvärlden i relation till ens verksamhet.

I partnerskap med olika undersökningsinstitut arbetar vi med kvalitativa och kvantitativa marknadsundersökningar.

Vi ansvarar för hela processen från förstudie och frågeformulering till analys och sammanfattning. Vidare hjälper vi till att paketera och kommunicera undersökningsresultatet, internt och/eller externt.

Man kan säga att vi hjälper till att identifiera färgerna, måla tavlan och ställa ut konsten.

Unga kvinnor och IT 2016

Insight Intelligence har i samarbete med IIS,
F Secure, Visma och Avanade genomfört en riksomfattande attitydundersökning om hur unga kvinnor ser på IT som bransch och yrke.

Undersökningen är en uppföljning från förra året och vissa förändringar går att se från resultaten. Exempelvis har andelen som ser karriärmöjligheter som lockande med ett jobb inom IT ökat från 36 till 48 procent från förra året. Mer än var femte ung kvinna svarar också att de upplevt en positiv förändring i synen på IT under det senaste året. Majoriteten av de kvinnor mellan 16 och 30 år som intervjuats svarar att de ser det som lockande att arbeta inom IT (54%).

Samtidigt som undersökningsresultatet visar på en mer positiv förändring i attityderna till att arbeta inom IT-branschen är kännedomen om vad IT-yrket innebär fortfarande låg. 44 procent svarar att de har dålig kännedom om vad IT som yrke kan innebära.

För mer information om undersökningen och rapporten "Unga kvinnor och IT 2016" kontakta:

Karin Hårding
karin.harding@strandberghaage.se
073-508 87 80

Kontakta oss

Insight Intelligence AB
Tegnérgatan 34
113 59 Stockholm
info@insightintelligence.se
Tel: +46 8 410 129 00