Insight Intelligence

Insight Intelligence är en kommunikationsbyrå som hjälper företag och organisationer med omvärldsanalys genom olika typer av marknadsundersökningar och rapporter

En undersökningsbaserad kommunikationsbyrå

Insight Intelligence är en kommunikatonsbyrå som arbetar med olika typer av undersökningar som redskap för att hjälpa företag till nya insikter om sin omvärld och att använda denna information för att effektivt nå ut med sitt budskap.

Tillsammans med vårt systerföretag, PR byrån StrandbergHaage har vi lång erfrenhet av strategisk kommunikation och arbetar med såväl statliga myndighter som företag och organisaioner.

Vi har kontor i centrala Stockholm. Kom görna förbi om ni vill diskutera ett möjligt samarbete eller bara säga hej.

Omvärldsanalys och kommunikation

Världen förändras konstant i ett myller av attityder, trender och åsikter.

Utmaningen för företag och organisationer är att fånga förändringens olika färger i en tavla vars motiv skapar en större förståelse för omvärlden i relation till ens verksamhet.

I partnerskap med olika undersökningsinstitut arbetar vi med kvalitativa och kvantitativa marknadsundersökningar.

Vi ansvarar för hela processen från förstudie och frågeformulering till analys och sammanfattning. Vidare hjälper vi till att paketera och kommunicera undersökningsresultatet, internt och/eller externt.

Man kan säga att vi hjälper till att identifiera färgerna, måla tavlan och ställa ut konsten.

Delade meningar – Svenska folkets syn på digital integritet 2016

Insight Intelligence är nu klar med en ny riksomfattande attitydundersökning om digital integritet, sammanfattad i rapporten "Delade meningar".

Resultatet av undersökningen visar att det finns en oro för hur ens privata information används utan ens vetskap. Hela 36 procent svarar till och med att de är beredda att betala extra för att säkerställa att deras uppgifter hanteras på rätt sätt digitalt.

Undersökningen visar också att:

  • 63 procent av män mellan 16 och 29 år svarar att de använder reklamblockerare
  • Mer än var femte svarar att de någon gång har avslutat en digital tjänst, program eller hemsida för att de känt att det varit för integritetskränkande (22%).
  • Majoriteten av respondenterna kan tänka sig att dela med sig av personlig information inom vården för att få insyn i sin egen journal (57%).

Undersökningen omfattar svar från 1000 svenskar mellan 16 och 70 år och är gjord i samarbete med Advokatfirman Lindahl, Svensk Handel, Samsung och Stockholms Läns Landsting samt Markus Bylund och Jacob Dexe på forskningsinstitutet SICS Swedish ICT.

För mer information om undersökningen och rapporten kontakta:

Karin Hårding
karin.harding@strandberghaage.se
073-508 87 80

Kontakta oss

Insight Intelligence AB
Tegnérgatan 34
113 59 Stockholm
info@insightintelligence.se
Tel: +46 8 410 129 00