Insight Intelligence

Insight Intelligence är en kommunikationsbyrå som hjälper företag och organisationer med omvärldsanalys genom olika typer av marknadsundersökningar och rapporter

En undersökningsbaserad kommunikationsbyrå

Insight Intelligence är en kommunikatonsbyrå som arbetar med olika typer av undersökningar som redskap för att hjälpa företag till nya insikter om sin omvärld och att använda denna information för att effektivt nå ut med sitt budskap.

Tillsammans med vårt systerföretag, PR byrån StrandbergHaage har vi lång erfrenhet av strategisk kommunikation och arbetar med såväl statliga myndighter som företag och organisaioner.

Vi har kontor i centrala Stockholm. Kom görna förbi om ni vill diskutera ett möjligt samarbete eller bara säga hej.

Omvärldsanalys och kommunikation

Världen förändras konstant i ett myller av attityder, trender och åsikter.

Utmaningen för företag och organisationer är att fånga förändringens olika färger i en tavla vars motiv skapar en större förståelse för omvärlden i relation till ens verksamhet.

I partnerskap med olika undersökningsinstitut arbetar vi med kvalitativa och kvantitativa marknadsundersökningar.

Vi ansvarar för hela processen från förstudie och frågeformulering till analys och sammanfattning. Vidare hjälper vi till att paketera och kommunicera undersökningsresultatet, internt och/eller externt.

Man kan säga att vi hjälper till att identifiera färgerna, måla tavlan och ställa ut konsten.

Sverige betalar 2016

Insight Intelligence har i samarbete med IIS, Visa Europe, SEQR och Bankgirot tagit fram en ny undersökning om svenska folkets attityder till betalmetoder och betaltjänster.

Undersökningen visar på utvecklingen mot ett allt mer kontantlöst samhälle. Andelen som svarar att de betalar med kontanter ett par gånger i veckan eller oftare har under de senaste fyra åren minskat från 63 till 38 procent. Samtidigt har betalning via betal-appar ökat från en till 16 procent. Under samma period har andelen som anger ett högt förtroende för betal-appar har också ökat markant, från tolv till
55 procent.

För mer information om undersökningen och rapporten, kontakta oss på: info@insightintelligence.se, 08 410 129 00.

Kontakta oss

Insight Intelligence AB
Drottninggatan 92-94
111 36 Stockholm
info@insightintelligence.se
Tel: +46 8 410 129 00