Insight Intelligence

Insight Intelligence är en kommunikationsbyrå som hjälper företag och organisationer med omvärldsanalys genom olika typer av marknadsundersökningar och rapporter

En undersökningsbaserad kommunikationsbyrå

Insight Intelligence är en kommunikatonsbyrå som arbetar med olika typer av undersökningar som redskap för att hjälpa företag till nya insikter om sin omvärld och att använda denna information för att effektivt nå ut med sitt budskap.

Tillsammans med vårt systerföretag, PR byrån StrandbergHaage har vi lång erfrenhet av strategisk kommunikation och arbetar med såväl statliga myndighter som företag och organisaioner.

Vi har kontor i centrala Stockholm. Kom görna förbi om ni vill diskutera ett möjligt samarbete eller bara säga hej.

Omvärldsanalys och kommunikation

Världen förändras konstant i ett myller av attityder, trender och åsikter.

Utmaningen för företag och organisationer är att fånga förändringens olika färger i en tavla vars motiv skapar en större förståelse för omvärlden i relation till ens verksamhet.

I partnerskap med olika undersökningsinstitut arbetar vi med kvalitativa och kvantitativa marknadsundersökningar.

Vi ansvarar för hela processen från förstudie och frågeformulering till analys och sammanfattning. Vidare hjälper vi till att paketera och kommunicera undersökningsresultatet, internt och/eller externt.

Man kan säga att vi hjälper till att identifiera färgerna, måla tavlan och ställa ut konsten.

Generation jobb

Insight Intelligence har för tredje året I rad genomfört undersökningen "Generation jobb" om ungas syn på jobb och arbetsmarknad. Resultatet visar att unga har fått en mer optimistisk syn på arbetsmarknaden.

Årets undersökning är genomförd i samarbete med Linköpings kommun, Botkyrka kommun, Trafikverket och Adecco. Resultatet visar på stora skillnader i ungas attityder till arbetsmarknaden. Var femte svarar att de tycker att det är lätt att få ett jobb vilket är nästan dubbelt så många som förra året. Andelen som tycker att det är svårt att få ett jobb har samtidigt sjunkit med 21 procentenheter.

För mer information om undersökningen och rapporten, kontakta Karin Hårding på: karin.harding@strandberghaage.se, 0735 088780.

Kontakta oss

Insight Intelligence AB
Drottninggatan 92-94
111 36 Stockholm
info@insightintelligence.se
Tel: +46 8 410 129 00