Insight Intelligence är en analys- och kommunikationsbyrå

Vi hjälper företag, organisationer och myndigheter att identifiera, analysera och kommunicera förändringar i sin omvärld. Vi arbetar med allt från medlems- och kundundersökningar till riksomfattande attityd- och marknadsundersökningar.

De undersökningar och rapporter som vi producerar består dels av specifika kunduppdrag men vi gör också undersökningar på eget initiativ inom olika tematiska områden. Insight Intelligence är ett systerföretag till pr-byrån StrandbergHaage.

Vår senaste rapport