Svenskar och Hållbarhet

Begreppet hållbarhet används allt oftare i samhället. Men, vad är hållbarhet? Och hur förhåller sig svenskarna till det? För att få en bättre förståelse för svenskarnas attityder till hållbarhet genomför vi riksomfattande attitydundersökningar.