Delade meningar

Digital integritet är en fråga som blivit allt mer aktuell de senaste åren som en följd av faktorer som smartare digital annonsering, ”sakernas internet”, och förfinade metoder för att analysera stora mängder användardata. Vi har följt svenskarnas attityder till digital integritet inom ramen för undersökningar under namnet ”Delade meningar”.