Framtidens Kulturkonsumtion

Digitala museibesök, VR-konserter och AI-producerad film. Hur kultur produceras och konsumeras förändras i ett allt högre tempo. För att få en bättre förståelse för svenskarnas kulturvanor och syn på kulturkonsumtion genomför vi årliga attitydundersökningar.