Undersökningar

Utöver specifika kunduppdrag genomför vi undersökningar på eget initiativ inom olika tematiska områden.

Vi har under de senast åren följt utvecklingen inom den svenska betalmarknaden, svenskarnas attityder till digital integritet och ungas syn på jobb och arbetsmarknad. Undersökningarna genomförs i en samverkansform med olika partners. Vi samarbetar också med forskare och andra experter inom de olika områdena.

Vår senaste rapport