Undersökningar

Utöver specifika kunduppdrag genomför vi undersökningar på eget initiativ inom olika tematiska områden.

Vi följer svenskarnas attityder till olika samhällsfrågor som digital integritet, utvecklingen av AI i samhället, näthat och unga kvinnors syn på it/tech. Dessa undersökningar och rapporter genomförs i en samverkansform med olika företag, organisationer och myndigheter med intresse i frågan. Vi samarbetar också med forskare och andra experter inom de olika områdena.