Unga Kvinnor och Tech

Jämställdheten inom it branschen har diskuterats flitigt de senaste åren. Hur ser egentligen kvinnor på it som bransch och yrke? Under de senaste åren har olika initiativ startats för att främja it-intresset bland framförallt unga kvinnor. Varför är så få kvinnor intresserade av att arbeta med it? Eller är de det? Vad är det i så fall som hindrar dem? Vi har sedan 2015 genomfört undersökningar om hur unga kvinnor i Sverige ser på it som bransch och yrke.