Vi identiferar, analyserar och kommunicerar

Vi arbetar i en process med sex huvudsakliga steg. Vi ansvarar oftast för hela processen men erbjuder även de olika delarna som separata tjänster.

1. Förstudie

Genom kundsamtal och desktop research definierar vi den planerade studiens metodik, omfattning och ändamål.

2. Frågeformulering

Frågeformuleringsfasen är en av de viktigaste delarna. Här säkerställer vi att frågorna ger oss svar på det som vi verkligen vill veta. I detta arbete samarbetar vi ofta med forskare och andra experter inom olika tematiska områden.

3. Fältarbete

Här genomförs själva undersökningen. Det kan handla om kvantitativa intervjuer bland en större befolkningsgrupp eller kvalitativa samtal med en begränsad målgrupp. Det kan också handla om insamling av befintlig data.

4. Analys

Vi gör en statistisk analys av resultaten för att definiera hur olika avvikelser, trender och sammanhang påverkar varandra och vad detta kan innebära på sikt.

5. Paketering

Vi sammanställer resultatet i den form som är bäst lämpad för hur det ska användas. Det kan handla om designade rapporter, ppt-presentationer, diagram och illustrationer för webb.

6. Kommunikation

Samarbete med vårt systerföretag, pr-byrån StrandbergHaage erbjuder vi kommunikation av resultatet i form av pressreleaser, pressbearbetning, debattartiklar och seminarier.

Vår senaste rapport