Näthat i sverige

Näthat är ett socialt fenomen som diskuterats allt oftare de senaste åren. Vi genomför riksomfattande attitydundersökningar för att får en bättre förståelse för svenskarnas relation till näthat och hur det påverkas oss i vår vardag.