Åldrande i Sverige

Enligt SCB kommer gruppen 60 år och äldre beräknas vara fler än tre miljoner om tio år, vilket beror på att fler överlever till allt äldre åldrar. Det har gjorts flera studier om äldres syn på olika aspekter av livet, men få har fokuserat på allmänhetens syn på åldrande. I form av riksomfattande undersökningar planerar vi att följa svenskarnas attityder till åldrande över tid.