Svenskar och AI

Artificiell Intelligens (AI) står på tröskeln till våra liv, men för att användandet av den nya tekniken på riktigt ska kunna ta fart krävs ett förtroende bland konsumenter. Med ambitionen att få en bättre förståelse för relationen människa/maskin följer vi svenskarnas attityder till AI genom riksomfattande undersökningar.