Generation jobb

Det är många som har en åsikt om unga på arbetsmarknaden idag, men man hör inte så ofta uttalanden från själva målgruppen. Bristen på ungas röster i frågor om jobb och arbetsmarknad fick oss på Insight Intelligence att 2014 genomföra en riksomfattande attitydundersökning där vi intervjuade 1000 unga i Sverige mellan 16 och 30 år om hur de ser på arbetsmarknaden, arbetsgivare och karriär. Vi har sedan dess genomfört undersökningen årligen.