Svenska folket och robotar

I en ambition att långsiktigt följa svenskarnas attityder till Artificiell Intelligens (AI) har Insight Intelligence genomfört en riksomfattande undersökning i ämnet.

Undersökningen är genomförd i samarbete med CGI, IBM, Postnord och Scream Mediabyrå och baseras på svar från 1000 svenskar mellan 16 och 70 år.

Resultaten visar att det är fler som är positiva än negativa till AI, men vi ser också hur attityderna till AI är kopplad till personlig integritet. Ju närmare AI kommer oss personligen desto mer negativt inställda är vi till det och vice versa.

4900 kr  (inkl. moms)

Vi accepterar: Visa, Mastercard, Amex, Maestro, Klarna.