Delade meningar 2015

Insight Intelligence har under januari 2015 genom Sifos riksrepresentativa webbpanel intervjuat 1000 svenskar mellan 16 och 70 år om deras syn på digital integritet.

Resultatet visar att svenska folket inte är rädda att dela med sig av information på nätet. 54 procent svarar att de inte känner sig oroliga för vad som går att utläsa om dem efter en surfsession. Den öppna inställningen är anmärkningsvärd med tanke på de senaste årens negativa mediala rapportering om riskerna med att dela information på nätet.

Rapporten ”Delade meningar” har tagits fram på uppdrag av IAB Sverige, SAP Svenska, Entercard och MktMedia i samarbete med Markus Bylund, forskare på forskningsinstitutet SICS och författare till boken ”Personlig integritet på nätet”.

Resultatet visar att de flesta svenskar gärna delar med sig av privat information om det gagnar dem själva eller om den används för att lösa samhällsproblem (74%). När informationen däremot uttryckligen används för att direkt eller indirekt delas till tredje part är det däremot endast fyra procent som kan tänka sig att dela med sig av information.

– Resultatet tyder på att känslan av kontroll är avgörande. Samma typ av information kan uppfattas som både känslig och inte känslig, beroende på om vi frivilligt delar med oss av den eller om den inhämtas om oss utan vår vetskap eller vårt godkännande.

4900 kr  (inkl. moms)

Vi accepterar: Visa, Mastercard, Amex, Maestro, Klarna.