Det kontantlösa samhället 2013

Övergången från kontant till digital hantering av pengar i Sverige har varit en lång process som har skapat en omfattande och utvecklad infrastruktur för betalningar genom kort, e-legitimationer, sms och annan mobil teknik. Trots den digitala utveckling som genomsyrar samhället utförs fortfarande ett av tre butiksköp genom sedlar och mynt, till ett totalt värde av 99 miljarder kronor.

För att ta reda på svenska folkets attityder till kontanter respektive digitala betalmetoder har vi, på uppdrag av Sigma, Västtrafik och .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur) genomfört en riksrepresentativ opinionsundersökning bland 1 000 svenskar i åldern 15 år och uppåt.

Resultatet av undersökningen ger en bild av svenskarnas relation till kontanter, alternativa betalmedel och synen på “det kontantlösa samhället”.

4900 kr  (inkl. moms)

Vi accepterar: Visa, Mastercard, Amex, Maestro, Klarna.