Sverige betalar 2014

Mer än var femte svensk (22%) tror att betal-appar för smartphones kommer att vara den betalmetod som man använder sig mest av om tio år, jämfört med 2 procent som främst tror sig använda kontanter. Det visar Insight Intelligence nya attitydundersökning, sponsrad av .SE, Bankomat AB och EY (tidigare Ernst & Young).

Undersökningen “Sverige betalar” som är en uppföljning av vår tidigare undersökning om “Det kontantlösa samhället” visar stora attitydförändringar på bara ett år.

Även om nästan nio av tio (88%) respondenter svarade att de hade kontanter på sig vid intervjutillfället och att förtroendet för kontanter fortfarande är högt har andelen som svarar att de använder kontanter ett par gånger per vecka eller oftare sjunkit med 11 procentenheter det senaste året. Samtidigt har användandet av betal-appar ökat. Andelen som föredrar betal-appar vid betalning till en vän har ökat med 12 procentenheter, vilket kan vara en effekt av betal-appen Swish etablering.

Undersökningen genomfördes under juni-juli 2014 bland Sifos riksrepresentativa, slumpmässigt rekryterade webbpanel och innefattar intervjuer bland 1000 svenskar i åldern 16-74 år.

4900 kr  (inkl. moms)

Vi accepterar: Visa, Mastercard, Amex, Maestro, Klarna.